Hero Business Solutions (hierna Hero) actualiseert haar website www.herobusinesssolutions.eu regelmatig. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Daarom geven wij geen garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid van informatie op deze website. Hero is gerechtigd de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Hero is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hero is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

De gebruiker zal Hero, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van de website, de inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Copyright ©2010 Hero Business Solutions. Alle rechten voorbehouden.